Các chứng nhận hữu cơ của PHÁP

1.    Tiêu chuẩn Nature et Progrès
NATURE& PROGRES là logo của tổ chức cùng tên, cũng là nhà sáng lập ra Hội Chợ Hữu Cơ Marjolaine. Hiệp hội Nature &Progres bao gồm các thành viên là nhà sản xuất hữu cơ và ngừơi tiêu dùng. Như vậy lợi ích của ngừơi tiêu dùng được bảo đảm hơn.

Tiêu chuẩn của NATURE& PROGRES được xem là khắt khe nhất trong các tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ tại Pháp :
- không sử dụng thành phần nguồn gốc hoá dầu
- không sử dụng dầu cọ
- Không cho phép các thành phần trải qua quá trình chế biến có sự tác động của yếu tố hoá học nặng, ví dụ như các thành phần sulfate.
- Tất cả các thành phần thực vật bắt buộc phải đến từ canh tác hữu cơ.
- Hương thơm : Nếu tồn tại được dưới hình thức hữu cơ thì bắt buộc phải sử dụng hương thơm hữu cơ.
Ví dụ : Thành phần mật ong, hạt mơ, táo, đào... có thể trồng trọt hữu cơ thì theo tiêu chuẩn Nature&Progrès, tất cả các thành phần này bắt buộc phải có chất lượng hữu cơ.
- Ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài : các nông trại được chứng nhận Nature &Progrès phải được đặt cách xa đường cao tốc ít nhất 500m hoặc cách xa các nông trại có tính chất ô nhiễm, tổ chức sắp xếp hoặc xây dựng nông trại trong sự tôn trọng hệ sinh thái và môi trường…
- Nhà sản xuất (chứ không phải là thương hiệu hay một phần của thương hiệu) phải cam kết được ít nhất 70% trên tổng các sản phẩm của mình phải được chứng nhận hữu cơ.

http://www.natureetprogres.org 

2.    Tiêu chuẩn ECOCERT
Tổ chức chứng nhận ECOCERT được các nhà nông lâm học Pháp thành lập năm 1991 nhằm thiết lập các tiêu chuẩn và chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
Các nhà sản xuất được chứng nhận Ecocert phải đảm bảo:
- tối thiểu 95% trên tổng thành phần nguồn gốc tự nhiên
- không chứa thành phần biến đổi gien, phenoxyethanol, các thành phần nguồn gốc từ dầu mỏ hay hoá học tổng hợp
- không thử nghiệm trên động vật
- Quy trình sản xuất được quản lý nghiêm ngặt, chất liệu đóng gói đảm bảo tự phân huỷ sinh học hoặc có thể tái chế được.
ECOCERT có hai logo với tiêu chuẩn như sau :
- Logo “Cosmétique biologique" - Mỹ phẩm hữu cơ :
         + tối thiểu 95% trên tổng thành phần có nguồn gốc thực vật
         + tối thiểu 10% trên tổng thành phần có nguồn gốc hữu cơ.
- Logo “Cosmétique écologique" - Mỹ phẩm sinh học
         + tối thiểu 50% trên tổng thành phần nguồn gốc thực vật
         + tối thiểu 5% trên tổng thành phần có nguồn gốc nông nghiệp hữu cơ.
Tổ chức chứng nhân ECOCERT hiện kiểm soát tiêu chuẩn hữu cơ của 70% ngành công nghiệp thực phẩm hữu cơ ở Pháp và 30% trên toàn thế giới,  và là một trong những tổ chức chứng nhận hữu cơ lớn nhất thế giới.
 
3.    Tiêu chuẩn AB
AB là từ viết tắt của “Agriculture Biologique" (Nông nghiệp hữu cơ). Chứng nhận hữu cơ AB là một chứng nhận hữu cơ của Pháp, được hình thành từ năm 1985 và quản lý bởi Agence Bio (Cục quản lý sản phẩm hữu cơ).
Các sản phẩm có chứng nhận AB cam kết :
- tối thiểu 95% thành phần hữu cơ
- được sản xuất chế biến tại Châu Âu
- được chứng nhận bởi một trong những tổ chức kiểm định được công nhận theo tiêu chuẩn EN 45011.
 
4.    Tiêu chuẩn COSMEBIO
COSMEBIO là một tổ chức phi chính phủ của Pháp được ra đời vào năm 2002 nhằm tập hợp lại các nhà sản xuất mỹ phẩm được chứng nhận hữu cơ bởi các tổ chức kiểm định độc lập với mục đích tuyên truyền các sản phẩm hữu cơ đến người tiêu dùng Pháp. 
Hiệp hội đăng ký bản quyền hai logo với hai tiêu chuẩn khác nhau :
- Label BIO (hữu cơ) :
         + tối thiểu 95% trên tổng thành phần là tự nhiên hoặc có nguồn gốc tự nhiên
         + tối thiểu 95% các thành phần thực vật có nguồn gốc nông nghiệp hữu cơ
         + tối thiểu 10% trên tổng thành phần có nguồn gốc nông nghiệp hữu cơ.
Lưu ý : Phần lớn mỹ phẩm chứa 50%-60% nước, thành phần được xem như “không chứng nhận được".
- Label Eocologique (sinh học) :
         + tối thiểu 95% trên tổng thành phần là tự nhiên hoặc có nguồn gốc tự nhiên
         + tối thiểu 50% các thành phần thực vật có nguồn gốc nông nghiệp hữu cơ
         + tối thiểu 5% trên tổng thành phần có nguồn gốc nông nghiệp hữu cơ.
Lưu ý : Phần lớn mỹ phẩm chứa 50%-60% nước, thành phần được xem như “không chứng nhận được".
Tính đến năm 2013, Cosmebio có 400 thành viên với 213 nhãn hiệu.
 
5.    Tiêu chuẩn COSMOS
COSMOS-standard AISBL một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận được đăng kí tại Bỉ nhằm mục đích quản lý và phát triển các tiểu chuẩn quốc tế cho các sản phẩm hữu cơ
COSMOS-standard AISBL được thành lập từ năm 2010  bởi 5 tổ chức chứng nhận hữu cơ nổi tiếng ở Châu Âu bao gồm:
         - BDIH (Đức)
         - Cosmébio (Pháp)
         - Ecocert Greenlife SAS (Pháp)
         - ICEA (Ý)
         - Soil Association (Anh)
5 tổ chức sáng lập này thống nhất các tiêu chuẩn để xác nhận mỹ phẩm hữu cơ như sau :
- tối thiểu 95% thành phần từ nông nghiệp được chứng nhận hữu cơ.
- tối thiểu 20% tổng thành phần được chứng nhận hữu cơ
- tối đa 5% thành phần tổng hợp


Chia sẻ:

Viết Bình luận